คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

การคืน/เปลี่ยนคืนสินค้า

champion.in.th ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าที่มีข้อบกพร่องจากการผลิต หรือความเสียหายจากการขนส่งเท่านั้น โดยลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ราคาสินค้า คือราคา ณ วันที่แจ้งยืนยันการสั่งซื้อสินค้า จาก champion.in.th กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง

วิธีการเปลี่ยนสินค้า
1. หากท่านพบว่าสินค้ามีข้อบกพร่องเนื่องจากการผลิต หรือความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ contact@champion.in.th เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบกพร่องจากการผลิต หรือความเสียหายจากการขนส่งสินค้า ภายใน 7 วัน หลังจากท่านได้รับสินค้าแล้ว โปรดเก็บเอกสารใบกำกับภาษีไว้เพื่อการตรวจสอบและยืนยันการซื้อจาก champion.in.th
2. บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบข้อบกพร่องและความเสียหายของสินค้าตามที่ได้รับแจ้งจากท่าน การตรวจสอบจะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ และบริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังท่าน เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบให้ท่านทราบตามข้อมูลติดต่อที่ได้รับจากท่าน
3. ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้ามีข้อบกจากการผลิต หรือความเสียหายจากการขนส่ง บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้แก่ท่าน โดยจะนำสินค้าใหม่ไปจัดส่งให้ท่านถึงที่

ทางบริษัทฯ รับเปลี่ยนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้
1. สินค้ามีข้อบกพร่อง เนื่องจากการผลิต
2. เกิดความเสียหายกับสินค้าเนื่องจากการขนส่ง ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้งานสินค้านั้นได้ตามปกติ
3. ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งสินค้าให้ท่านผิดประเภท ผิดชนิด
4. สินค้านั้นต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการงัด, แงะ หรือพยายามซ่อมแซมใด ๆ

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับเปลี่ยนสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วไม่ถูกกับรสนิยมหรือไม่ตรงกับคาดหวังของลูกค้า
2. ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วใช้งานไม่เป็น หรือรู้สึกว่าใช้งานยากไป จนเกินความสามารถที่ลูกค้าจะใช้งานได้
3. ลูกค้าขอเปลี่ยนสินค้าที่มีข้อบกพร่องเนื่องจากการผลิต หรือความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง ภายหลัง 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า


***ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าชนิดใด ท่านควรศึกษาสินค้านั้นให้ละเอียด หรือหากไม่แน่ใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ ได้ และเมื่อได้รับสินค้าแล้วควรตรวจสอบสภาพสินค้าทันทีที่ได้รับ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

expand_less