คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ Champion

ผู้นำด้าน เครื่องขัดพื้น และ อุปกรณ์ทำความสะอาด สำหรับอุตสาหกรรมและ พาณิชยกรรมของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513 ด้วย ประสบการณ์กว่า 45 ปี ด้านการผลิตด้วยเทคโนโลยีและวิศวกรรมชั้นสูงทำให้ บริษัท ก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำด้วยคุณภาพ และ มาตรฐานการผลิตและบริการ บริษัทจึงได้รับการไว้วางใจจากบริษัทรับทำความสะอาดชั้นนำทั่วไปกว่า 200 บริษัท และหน่วยงานที่ต้องการสุขอนามัยสูงทั่วประเทศ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม อุตสาหกรรมอาหารและยา รวมทั้งหน่วยงานของรัฐบาล และยังเป็นที่ยอมรับทั่วไปในแถบประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วิสัยทัศน์

“ เพื่อเป็นผู้นำ เครื่องขัดพื้น และ อุปกรณ์ทำความสะอาด สำหรับอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมแห่งเอเชีย ในด้านนวัตกรรม, คุณภาพ, ความเป็นมืออาชีพ และการบริการที่ครบวงจร ”

ประวัติความเป็นมา

Champion Professional ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513 ในฐานะของผู้ผลิต เครื่องขัดพื้น ของ บริษัท ศิริวัฒนา จำกัด นำโดย คุณกี่เพ้ง แซ่ตั้ง ต่อมาได้ขยายธุรกิจครอบคลุมถึงการผลิตอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมทุกชนิด

ในปี พ.ศ. 2534 บริษัท ได้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท เครื่องขัดไทย จำกัด และขยายฐานการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมความสะอาด ภายใต้การบริหารของ คุณกี่เพ้ง แซ่ตั้ง และทีมงานบริหารของคนไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 45 ปี ด้านการผลิต เทคโนโลยี และ วิศวกรรมชั้นสูงถูกใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องให้มีความเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม สภาพภูมิศาสตร์ และลักษณะทางกายภาพสำหรับคนในแถบภูมิภาคเอเซีย

ปัจจุบัน บริษัท เครื่องขัดไทย จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิต เครื่องขัดพื้น และ อุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมของประเทศไทย ด้วยการผลิตด้วยเทคโนโลยีและวิศวกรรมชั้นสูง ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้งคุณภาพและมาตรฐานของผลิตและบริการ บริษัทจึงได้รับการไว้วางใจจากบริษัทรับทำความสะอาดชั้นนำทั่วไปกว่า 200 บริษัท และหน่วยงานที่ต้องการสุขอนามัยสูงทั่วประเทศ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม อุตสาหกรรมอาหารและยา รวมทั้งหน่วยงานของรัฐบาล ยิ่งไปกว่านั้น คุณภาพของสินค้ายังเป็นที่ยอมรับทั่วไปในแถบประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัตถุประสงค์

“ เพื่อบริการ เครื่องขัดพื้น และ อุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด ”

expand_less